Werkwijze en kosten

Onze kracht is het het adviseren over de volle breedte, met de nodige diepgang (uitbreiding tot erfrechtplanning/estateplanning is mogelijk). Wij nemen u het voortraject uit handen. Wij begeleiden u en maken de mogelijkheden en beperkingen inzichtelijk. U kiest uiteindelijk zelf wat u met het advies kunt doen, Daarmee bepaalt u ook wat de uiteindelijke kosten voor bemiddeling of distributie zijn.

De advieskosten kunnen voldaan worden op verschillende manieren;

- Op basis van door ons gewerkte uren;
- Een vast bedrag voor adviesvergoeding (het meest gangbare bij een hypotheek);
- Een abonnement.

Indien u dan besluit schadeverzekeringen te willen afsluiten, dan kunt u dit zelf gaan regelen. (Hiervoor brengt een verzekeraar meestal geen verdere kosten in rekening) of wij wijzen u de weg naar een aan ons gelieerde professionele partij die dan op de hoogte is van het voortraject en geen provisie zal ontvangen op de te sluiten polissen. U blijft dan ook bij ons in beheer en wij zullen bij iedere wijziging of schade uw aanspreekpunt zijn.

Indien u wilt dat een hypotheek wordt afgesloten voor een eigen huis, dan volgt u hetzelfde traject en betaalt u alleen nog maar bemiddelingskosten (indien de hypotheek bij een bij ons aangesloten professionele partij wordt ondergebracht). Indien u alleen maar advies wilt hebben over uw lopende hypotheek en verder niets gaat wijzigen, heeft u alleen onze kosten.

Zo ook bij advisering over overlijdenspolissen en pensioen. U betaalt aan ons voor het advies en bij de verzekeraar voor afname van het product (de zo genoemde distributiekosten voor een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartpolis). Voor de verzekeraar is dit 'execution only', omdat u van reeds advies in deze heeft ontvangen.
Een bankspaarrekening voor uw pensioen, kunt u kostenloos online regelen bij uw eigen bank.

Kortom, voor uw adviesmomenten, neem contact op met ons of bel 06-11040976.

Tags: