Ontslag

Een ontslag en daarop volgend werkloosheid kan leiden tot veel emotie. En dan moeten ook nog eens allerlei zaken op financieel gebied geregeld worden. Dat vereist een heldere blik die niet vertroebeld wordt door zorgen of andere emoties. Juist in zo’n fase kan een onafhankelijke financieel adviseur veel voor u betekenen.
 

Onafhankelijk advies

Bij een ontslag krijgt u te maken met allerlei financiële vraagstukken. Is er een ontslagvergoeding? Heeft u na ontslag recht op een werkloosheidsuitkering? En zo ja, hoe lang? En wat gebeurt er daarna? Wat betekent dit voor het vermogen dat u op dat moment nog heeft? Allemaal vragen waarop u een antwoord wilt. Wij kunnen bij een ontslag alle financiële gevolgen voor u op een rij zetten. En u de voor- en nadelen van diverse keuzes toelichten. 
 

Wat kunnen wij als adviseur voor u betekenen?

Bij het advies over uw financiële positie na ontslag besteden wij samen met u onder meer aandacht aan de volgende onderwerpen:
  • Als u een ontslagvergoeding krijgt, wat is dan voor u fiscaal de aantrekkelijkste optie om deze vergoeding te beheren?
  • Stel dat u door uw ontslag problemen krijgt met de financiering van uw hypotheek. Wij kunnen dan samen met u de mogelijkheden bij de geldgever bespreken.
  • Soms kunnen bepaalde financiële producten zoals verzekeringen of vermogensopbouwproducten niet meer worden aangehouden omdat u de kosten niet meer kunt betalen. Vaak is het verstandig om toch iets te regelen zodat u en uw gezinsleden bepaalde minimale zekerheden behouden.
 

Toegevoegde waarde van een adviseur

Bij het aangaan van belangrijke financiële verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het kopen van een woning, is het belangrijk altijd rekening te houden met de mogelijkheid van ontslag of werkloosheid. Uw adviseur neemt dit mee in zijn adviezen aan u. Krijgt u te maken met een situatie van ontslag, informeer dan direct uw financieel adviseur. Hij heeft regelmatig te maken met klanten die in dezelfde situatie verkeren als u. Uw adviseur heeft de kennis om uw financiële situatie te analyseren en met u de mogelijkheden, wensen en verwachtingen voor de komende periode te bespreken. Op basis van al die informatie kan hij u aanbevelingen doen om het verlies van uw inkomen zo goed mogelijk op te vangen. 
 
 

Tags: