Kinderen

Kinderen nemen een bijzondere plaats in en verdienen extra aandacht binnen uw pakket van financiële diensten.
Een gezin met één of meerdere kinderen betekent extra verantwoordelijkheid. Ook op financieel gebied. Samen met u brengen wij uw persoonlijke situatie in kaart. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar uw huidige gezinssituatie. U bespreekt ook wat de wensen en mogelijkheden voor de toekomst zijn.
 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Als u één of meer kinderen heeft, dan besteden wij als uw onafhankelijke financieel adviseur onder meer aandacht aan de volgende onderwerpen:
  • Zijn kinderen ook meeverzekerd binnen de aansprakelijkheidsverzekering?
  • Als er minderjarige kinderen zijn, dan bespreekt uw adviseur bijvoorbeeld met u of u de voodij heeft geregeld in de situatie dat u en uw partner komen te overlijden. Daarnaast bekijkt hij met u of bij een dergelijk drama de financiële zekerheid voor uw kinderen is veilig gesteld.
  • Door de jaren heen stijgen studiekosten. Veel ouders willen hun kinderen daar bij steunen. Door op tijd aan een vermogensopbouw te werken, kunt u hen financieel bij staan.
  • Kinderen krijgen bezittingen en hobby’s. Vaak hebben ze dit met vakantiebaantjes bij elkaar gespaard. Maar is dit allemaal verzekerd?
Dit zijn zo maar enkele voorbeelden van aandachtspunten waar u misschien zelf niet bij stilstaat. Maar het is wel belangrijk dat deze zaken goed geregeld worden. Wij kunnen u hierbij helpen.


Toegevoegde waarde van ons als uw adviseur

Rondom een gezin vinden regelmatig veranderingen plaats. Veranderingen die vaak gevolgen hebben voor uw pakket van financiële diensten. Hierbij is het belangrijk dat verzekeringen en andere financiële producten tijdig aan deze veranderingen worden aangepast. Juist daarom is het goed als u ons als een vaste onafhankelijke financieel adviseur heeft. Wij kunnen periodiek contact met u onderhouden en alert zijn op mogelijke veranderingen die relevant zijn voor uw pakket van financiële diensten. Zekerheid ook op langere termijn. Dat is wat u van uw onafhankelijke adviseur mag verwachten. 
 
 

Tags: