(Herstel)adviseur

Hersteladviseur

Als hersteladviseur helpen wij U als verzekeraar, bank of tussenpersoon, om uw klant een bewuste keuze te laten maken in het herstel van een beleggingspolis. Wij kiezen er bewust voor om niet zelf te bemiddelen in producten. Wij geloven er in dat advies los staat van productverkoop.
Wij adviseren uit naam van uw bedrijf en zijn daarmee een verlengstuk voor uw marketingactiviteiten en uw operatie.
U bent op zoek naar tijdelijke extra mankracht om de pieken in uw onderneming op te vangen? Of u heeft nog klanten waar dossiers van hersteld moeten worden?
Wij hebben ervaring met het maken van hersteladviezen bij Nationale Nederlanden en Aegon. Mogelijk dat Rd-raadgever als Freelance Financieel Adviseur iets voor uw onderneming kan betekenen.

Tags: