Arbeidsongeschikt

Voor de medewerkers regelt de ondernemer van alles. Maar voor zichzelf? Vaak wordt hier onvoldoende bij stilgestaan. In de praktijk heeft slechts 50% van de ondernemers iets voor zichzelf geregeld rond arbeidsongeschiktheid. En dat is niet verstandig.

 

Onafhankelijk advies

Ook u kunt als ondernemer door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raken. De vraag is dan of de inkomsten van uw onderneming tijdens uw afwezigheid gewoon doorgaan. Samen met u maken wij een cijfermatige analyse van uw omzet, de inkomsten die u hieruit heeft en de kosten die u maakt. Kosten binnen uw bedrijf, maar ook de kosten van levensonderhoud. Met deze analyse kunnen wij u laten zien wat de directe financiële gevolgen zijn als u door ziekte of ongeval tijdelijk arbeidsongeschikt raakt. Daarna kijken wij als uw onafhankelijke financieel adviseur samen met u naar de oplossingen. 
 

Wat RD-Raadgever voor u betekenen?

Bij het advies over de financiële aspecten van het afdekken van het risico van arbeidsongeschiktheid, besteden wij aandacht aan de volgende onderwerpen:
Kunt u zelf vermogen reserveren waardoor u bijvoorbeeld de eerste zes maanden van uw arbeidsongeschiktheid zelf kunt opvangen? Dit kan een aanzienlijk lagere premie opleveren.
Bij arbeidsongeschiktheid kunt u kiezen voor een uitkering als u niet meer uw bestaande werk kunt verrichten. Of u kiest voor een uitkering als u helemaal niet meer kunt werken. Deze keuze leidt tot een aanzienlijk premieverschil.
Als uw onderneming groeit, gaat uw inkomen ook groeien. Kunt u dan het verzekerde bedrag verhogen? Ook als uw gezondheid minder goed is geworden?
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u als apart product aanschaffen. Het kan echter ook in combinatie met bijvoorbeeld een Pensioenregeling. Elke situatie is anders.
 

Onze toegevoegde waarde

De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Ondanks deze regeling blijft de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering een fors bedrag. Wij, als onafhankelijke financieel adviseur kennen de producten van meerdere verzekeringsmaatschappijen. Op grond van onze kennis en ervaring kunnen wij dát product adviseren dat goed past bij uw situatie. En raakt u (tijdelijk) arbeidsongeschikt, dan wilt u kunnen vertrouwen op een onafhankelijke adviseur die opkomt voor uw belangen. 
 
 

Tags: